Massage

Kinesisk massage, också känd som TuiNa, går djupare än bara huden och muskulaturen. Det är en massageform som ökar kroppens flöde i meridianer och positivt påverkar organen och deras funktioner.

Massage kan hjälpa med till exempel:
Fysiska besvär: Ryggvärk, huvudvärk, migrän, klämda nerver, idrottsskador.
Psykiska besvär: trötthet, oro, depression, sömnlöshet.